​Tuin ontwerp - Ontwerpfase

Direct na het kennismakingsgesprek wordt de bestaande situatie geïnventariseerd, denk hierbij aan de afmetingen, het noordern en zuiden etc. Ook worden er foto’s gemaakt van de bestaande situatie. Dit is ideaal voor als referentiemateriaal. Daarna volgt de ontwerpfase, een creatief proces van tekenen, gummen en stoeien met lijnen totdat het basisontwerp op papier staat. Tegenwoordig wordt er steeds vaker digitaal een tuinontwerp samengesteld. Het voordeel van een digitale samenstelling is dat de kwaliteit consistenter is en er in veel gevallen makkelijker een aanpassing door te voeren is. 

Van basislijnen af groeit het plan gestaag en worden de grote vlakken globaal ingetekend: hier komt het gazon, daar het terras, bomen, hagen en dergelijke.
Het concept wordt presentatie-klaar gemaakt om aan u voorgelegd te worden.

De ontwerper neemt contact met u op voor de bespreking van het ontwerp. Het ontwerpplan wordt volledig toegelicht en samen met u doorgenomen zodat eventuele extra wensen of aanpassingen nog opgenomen kunnen worden in het ontwerp. Vragen over voorgestelde variëteiten bomen, planten of materialen worden graag toegelicht.

Het is wellicht raadzaam om een tuin te bekijken waarin 'uw' terrastegel bijvoorbeeld al toegepast werd. Zodra uw keuze qua bestratingsmateriaal is gemaakt, (het duurste onderdeel in de tuin), kan de offerte van de aanleg verder opgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld een open offerte zijn, waarin alles op papier gezet wordt. U weet zo precies wat ieder onderdeel kost. Dit geeft een duidelijk inzicht hoe het budget is opgebouwd en welke keuzes eventueel invloed hebben op het budget.
Sitemap - Website by GSD