De Tuinman of Hovenier?

'De tuinman komt volgende week' hoor je regelmatig. Maar waarom rijden er dan zo weinig busjes rond met 'tuinmansbedrijf'? Nee, het zijn allemaal hoveniersbedrijven die we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zien rondrijden. Is er een verschil en hoe zit dat dan? Lees verder en u krijgt het antwoord. 

Ja, er is wel degelijk een verschil. Voor sommigen van onze vakbroeders en zusters is het zelfs een regelrechte belediging om tuinman genoemd te worden. Vaak bekruipt hen het idee van een wat oudere, soms zelfs kabouterachtige man, of vrouw uiteraard, die gewapend met schoffel en emmer door de tuin struint op zoek naar onkruid en aan het einde van de dag het liefst handje contantje wordt uitbetaald. Op zich niet zoveel mis mee, maar het vak hovenier gaat wel een heel stuk verder dan dat. 

Ook is het vak hovenier al een heel oud beroep. Al ruim voor de Romeinse tijd kwamen in Egypte tuinen voor. Vaak waren dit omheinde plaatsen waar semi-wild vee rondliep. Later werden deze tuinen ommuurd en gebruikt voor het telen van geneeskrachtige planten. In de Romeinse tijd is met het ontstaan van zogenaamde lusthoven toch wel een echte start gemaakt met de aanleg van tuinen zoals wij die nu nog steeds kennen. Een lusthof was een tuin waarin alle zintuigen geprikkeld werden door gebruik te maken van speciale snoeivormen en heerlijk geurende planten. Diverse hoge hagen zorgden voor sfeer en intimiteit. Na een rumoerige tijd in de middeleeuwen, waarin oorlogen en armoede de boventoon voerden en de tuin weer steeds meer een 'nutsfunctie' had, brak er een periode aan waarin de hove- nier een steeds groter aanzien kreeg en de buitenplaatsen werden ingericht en voorzien van allerlei exoten, meegenomen door handelaren uit verre oorden. 

De hovenier was degene die al deze nieuwe soorten van een goed plekje moest voorzien en zorg diende te dragen voor een zorgeloze ontwikkeling. Een taak die niet voor iedereen was weggelegd. De tuinstijlen welke in die periode zijn ontwikkeld zien we nu nog steeds terug en veranderen met de tijd mee in een constante golfbeweging. Wat het verschil maakt is de ontwikkeling van materialen en toepassingsmogelijkheden. Deze kennis van materialen en toepassingsmogelijkheden maakt het grote verschil tussen een hovenier en een tuinman. Denk aan het constante veranderen van bestratingsmaterialen van de oude gebakken klinker naar de cobblestone van beton, naar de grote keramische tegels waar we nu veel bestratingen mee aanleggen. Allemaal vragen ze om een andere manier van leggen. Maar denk ook aan iets actueels als waterberging. Op veel plaatsen mag het hemelwater niet meer op het riool geloosd worden, maar dient het op eigen terrein verwerkt te worden. Allemaal zaken waar je als hovenier mee te maken krijgt. Ook nu krijgt de hovenier weer meer en meer het aanzien dat hij verdient, dat van een vakman met kennis van zaken. 

Dus, wilt u graag een tuin die volgens de laatste trends is aangelegd door een vakman met kennis en kunde? Neem dan contact op met uw hovenier. Zo niet, ga dan naar de tuinman. 

Terug <
Sitemap - Website by GSD